Yaratıcı Ekonomi Dünyası

Yaratıcı Ekonomi Dünyası

Yaratıcı ekonomi, kültür, sanat, tasarım, medya ve teknoloji gibi yaratıcı sektörlerin ekonomik değer yaratma ve istihdam sağlama potansiyelini ifade eden bir kavramdır. Yaratıcı ekonomi, bilgiye dayalı ve yenilikçi bir ekonomik model olarak kabul edilmektedir. Yaratıcı ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, kültürel çeşitlilik ve sosyal uyum için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Yaratıcı ekonomi, dünya genelinde hızla büyüyen bir sektördür. Birleşmiş Milletler’in 2019 yılında yayımladığı Küresel Yaratıcı Ekonomi Raporu’na göre, yaratıcı endüstrilerin küresel ticaret hacmi 2002-2015 yılları arasında yüzde 134 artarak 509 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı rapora göre, yaratıcı endüstriler dünya çapında yaklaşık 30 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.

Türkiye’de de yaratıcı ekonomiye yönelik ilgi ve destek artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılında yaratıcı endüstrilerin katma değeri 113 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 3’üne denk gelmektedir. Yaratıcı endüstriler, Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.

Yaratıcı ekonomi, hem küresel hem de yerel düzeyde önemli bir rol oynamaktadır. Yaratıcı ekonomi, insanların yeteneklerini, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve bunları ekonomik değere dönüştürmelerine olanak tanımaktadır. Yaratıcı ekonomi, aynı zamanda kültürel mirası korumak, kültürel çeşitliliği teşvik etmek ve sosyal kapsayıcılığı artırmak için de katkı sağlamaktadır. Yaratıcı ekonomi, geleceğin ekonomisi olarak nitelendirilebilir.

Hangi ülkelerde yaratıcı ekonomi gelişmiştir?

Yaratıcı ekonomi gelişmiş ülkelerde daha yaygın ve etkindir. Yaratıcı endüstriler, ekonomik büyüme, istihdam, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir potansiyele sahiptir. Yaratıcı ekonomi, bireysel yaratıcılık, fikri mülkiyet, bilgi ve teknoloji arasındaki etkileşimle gelişen bir kavramdır. Yaratıcı ekonomi, yaratıcı endüstrileri kapsar. Yaratıcı endüstriler ise sanat, kültür, medya, tasarım, zanaat ve halk sanatları gibi alanlarda faaliyet gösteren sektörlerdir.

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkeler arasında yaratıcı ekonomiye öncelik verenler vardır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük ekonomisi olmasının yanı sıra yaratıcı endüstrilerde de lider konumdadır. ABD’nin yaratıcı endüstrilerinin toplam değeri 2019 yılında 1.7 trilyon dolara ulaşmıştır¹. ABD’nin yaratıcı endüstrileri, film, müzik, video oyunları, yazılım, reklam ve moda gibi alanlarda dünya çapında etkili ve rekabetçidir.Çin ise dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasına rağmen yaratıcı ekonomide henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Çin’in yaratıcı endüstrilerinin toplam değeri 2019 yılında 390 milyar dolardır¹. Çin’in yaratıcı endüstrileri, geleneksel sanatlar, el sanatları, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda güçlüdür; ancak fikri mülkiyet haklarının korunması ve teşviki konusunda sorunlar yaşamaktadır.

Japonya ise dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve yaratıcı ekonomide de önemli bir oyuncudur. Japonya’nın yaratıcı endüstrilerinin toplam değeri 2019 yılında 290 milyar dolardır¹. Japonya’nın yaratıcı endüstrileri, manga, anime, video oyunları, tasarım ve mimari gibi alanlarda küresel bir marka haline gelmiştir.

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında yer alan diğer ülkeler de yaratıcı ekonomiyi geliştirmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Örneğin, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve Güney Kore gibi ülkeler yaratıcı endüstrilere destek vermektedir². Bu ülkelerin yaratıcı endüstrileri, kültür mirası, müze, tiyatro, edebiyat, sanat eğitimi ve araştırması gibi alanlarda zengindir.

Emoti Ekibi

Emoti bir mutluluk uygulamasıdır. Emoti’yi App Store‘dan, Google Play Store‘dan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın