1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Emoti Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Emoti mobil uygulaması (“Uygulama”) üzerinden cüzdanla ödeme kolaylığını (“Emoti Cüzdan”) tercih ederek ödeme kolaylığını (“Emoti Cüzdan”) tercih ederek Uygulama’daki Hizmetler’den faydalanan kişiler ile (Kullanıcı “Danışan” ve/veya “Danışanlar”) EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Emoti”) arasında akdedilmiştir. Kullanıcı ve Emoti birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

İşbu, Sözleşme, Emoti Cüzdan ile ödeme kolaylığını tercih eden Kullanıcılar bakılından Uygulama’ya kayıt esnasında kabul ettikleri Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hak ve yükümlülükler aynen geçerlidir. İşbu Sözleşme’de yer alan ancak özel olarak tanımlanmayan terimler Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlendiği anlamları taşımaktadır.

 

2. Hizmetler

Emoti Cüzdan, Emoti’nin Kullanıcı’lara ödeme kolaylığı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Kullanıcılar, bu Sözleşme’yi kabul etmekle Uygulama üzerinden Emoti Cüzdan hesabı oluşturacaktır. Kullanıcı, Emoti Cüzdan’a yalnızca kredi kartları ve banka kartları aracılığıyla tutar ekleyebilir. Emoti Cüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutarlar münhasıran Emoti tarafından belirlenecektir. Emoti bu tutarları dilediği her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından Emoti Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilecektir.

 

3. Emoti Cüzdan Sistemi

3.1 Kullanıcı Emoti üzerinden, bulunduğu ülke para birimi üzerinden Emoti tarafından belirlenen üst limit tutarına kadar, Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanmak üzere bir Emoti Cüzdan hesabı oluşturulabilecektir.

3.2 Kullanıcı Emoti Cüzdan’ı oluşturduktan sonra kredi kartı yahut banka kartı (debit kart) aracılığı ile Emoti Cüzdan’a bulunduğu ülke para birimi üzerinden bakiye yüklemesi yapacaktır. Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için Uygulama’daki mevcut hesaba ait cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesi istenebilir.

3.3 Kullanıcı cep telefonunu değiştirmesi halinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca Emoti tarafından yüklenen tutarlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını, Emoti’ye geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rüca ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Kullanıcı Emoti Cüzdan’ı yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de (Uzmanlarla sesli görüşme gibi) kullanılabilir. Emoti Cüzdan hesabında bulunan bakiyelerin, Uygulama hariç herhangi bir platform veya mecrada kullanılması mümkün değildir.

3.5 Kullanıcı, Emoti Cüzdan hesabına 24 saat içerisinde en fazla 5 kere bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilecektir. Emoti Cüzdan’ın toplam bakiyesi en fazla Uygulama içerisinde belirtilen üst limit tutarı kadar olabilir.

3.6 Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden Cüzdanına yüklediği bedelleri yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilir. Kullanıcı gerçekleştirdiği sesli görüşmeler neticesinde harcadığı bedellerin banka hesabına iade edilmesini talep edemez. Kullanıcı bu konuda Emoti’den her ne surette olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 Kullanıcı, Uygulama üzerinden sesli görüşme gerçekleştirip görüşme bitirme aşamasına geldiğinde ödeme seçenekleri arasında yer alan Emoti Cüzdan’ı tercih etmesi halinde ilgili sesli görüşme tutarı, Emoti tarafından Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan’ından tahsil edilecektir. Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan hesabında sesli görüşme tutarı kadar bakiye bulunması halinde Emoti Cüzdan’la ödeme yöntemi Kullanıcı tarafından varsayılan ödeme yöntemi olarak belirlenecek olup Kullanıcı’nın ödeme yöntemini değiştirerek Uygulama’ya kayıt ettiği diğer ödeme yöntemleri ile ilgili tutarı ödeyebilecektir. Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan hesabında sesli görüşme tutarı kadar bakiye bulunmaması halinde Emoti Cüzdan ile ödeme gerçekleştirilemeyecek ve Cüzdan ile ödeme yöntemleri tercih edilecektir.

3.8 Emoti Cüzdan’dan yalnızca sesli görüşme tutarı kadar tahsilat yapılacak olup, geri kalan tutar Emoti Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir.

3.9 Emoti, Kullanıcı’nın önceki sesli görüşmelerden doğan ancak ödenmemiş hizmet bedellerini (“alacak tutarı”) Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunduğu taktirde Kullanıcı’nın onayı aranmaksızın Emoti Cüzdan hesabından otomatik olarak tahsil edebilecektir.

3.10 Kullanıcı’nın sözleşmede yer alan ve/veya Uygulama üzerinden iletilmiş kurallara veya yasaya aykırı davranması halinde kendisine yansıtılan ceza bedellerini Emoti Cüzdan hesabı ile ödeyebilecektir. Kullanıcı’nın işbu ceza bedellerini ödemeden Hizmetler’den yararlanması mümkün değildir.

3.11 Emoti, Kullanıcı’ya yansıtılmış ceza bedellerine ve alacak tutarlarına ilişkin olarak Emoti Cüzdan hesabından kısmi veya parçalı tahsilat gerçekleştirebilecektir.

3.12 Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan hesabına bakiye yüklemesi yaptığı esnada “otomatik yeniden yükle” imkanını seçmesi halinde tercih edilen otomatik olarak yüklenecek tutar Emoti Cüzdan hesabında bulunan bakiye Uygulama’da otomatik yükleme alanında belirtilen tutarın altına düştüğü anda otomatik olarak Emoti Cüzdan hesabına bakiye yüklemek için tercih edilen ödemi yöntemi (kredi kartı veya debit kart) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3.13 Kullanıcı Emoti Cüzdan hesabın Uygulama üzerinden yönetecek, yükleme, ödeme işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirecektir.

3.14 Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden yararlandığı Hizmetler’e ait tutarın herhangi bir nedenle sonradan iptal edilmesi halinde Emoti işbu Hizmetler bedeli Emoti Cüzdan hesabına iade edecektir.

3.15 Emoti bu hizmeti tek taraflı olarak kapatma, durdurma ve sonlandırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Kullanıcı’ya ait bakiye Kullanıcı’nın ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilecektir. Bunun dışında bir kredi kartı yahut banka kartı kartına ödeme yapılmayacaktır.

 

4. Kullanıcı’nın Yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı, Emoti Cüzdan hizmetlerinden yararlandığı sırada;

* Uygulama’da üyelik oluşturma aşamasında kendisine sunulan ve kabul ettiği Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki kullanım şartları, taraflara ait hak ve yükümlülükler ve diğer sair hükümlerin aynen geçerli olduğunu;

* Emoti Cüzdan üzerinde yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

* Kullanıcı Emoti Cüzdan’ı 3. Kişilere devretmemeyi, satmamayı aksi halde Emoti’nin hem Kullanıcı’ya hem de 3. Kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve Emoti’den herhangi bir talepte bulunulamayacağını;

* Kullanıcı Emoti Cüzdan’ındaki bakiyeyi 3. Kişilere devretme hakkının bulunmadığını;

* Emoti Cüzdan üzerinden yalnızca Emoti Cüzdan’da yeterli bakiyesi olması halinde sesli görüşme için ödeme işlemi yapabileceğini, yeterli bakiye olmadığı durumlarda Emoti Cüzdan ile ödeme seçeneğinden yararlanamayacağını;

* Kullanıcı hesabının Emoti tarafından Üyelik Sözleşme’nde öngörülen hallerde kapatılması veya pasife alınması halinde, Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan hesabında bakiyesi bulunuyor ise işbu bakiye tutarının yalnızca Kullanıcı’nın yükleme yaptığı kısımın 2 ila 15 gün içerisinde Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan hesabına yükleme yaptığı kredi kartı veya banka kartına iadesinin sağlanacağını;

* Emoti tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim şeklindeki mali ve manevi haklarının Emoti’ye ait olduğu;

* Kullanıcı’ya ait Emoti Cüzdan’ın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Emoti’nin sorumlu tutmayacağını; Emoti Cüzdan’a erişim sağlanan hesapla ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerini korumaktan sorumlu olacağını ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü Emoti’yi sorumlu tutmayacağını ve Emot’nin herhangi bir yükümlülüğünün doğmayacağını;

* Emoti’nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, gerçekleştirilecek işlemleri kaydetme hakkının bulunduğu;

* Kurallara aykırı davrandığı taktirde Emoti’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu;

* İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin Emoti tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Kullanıcı’ya yapılacak olan bakiye iadesi ancak yükleme yapılan kredi kartına ve banka kartına yapılacaktır. Yükleme yapılan kredi kartına yapılacak iade, söz konusu kredi kartı veya banka kartından yapılan yüklemeden daha fazla bir bakiye olmayacaktır.

4.3 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 18/5.maddesinde yer alan hüküm kapsamında Emoti Cüzdan uygulaması ile yapılan işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenecek seviyeye ulaşması durumunda ve/veya Emoti tarafından takdir edilecek bir başka nedenle Kullanıcı, Emoti Cüzdan’ da bulunan bakiyenin ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilmesini veya işbu sözleşmenin konusunu oluşturan üyeliğin Emoti’nin bildireceği şirketle işbu sözleşme hükümleri kapsamında devam etmesi seçeneklerinden birini seçebilir. Kullanıcının Emoti tarafından duyurulan ve ilan edilen süre içerisinden tercihini bildirmemesi veya Emoti Cüzdan’da bulunan para miktarının ödeme yaptığı kredi kartı veya banka kartı dışında başka bir hesaba aktarılmasını talep etmesi hallerinde Emoti Cüzdan’ında bulunan bakiyenin iade edilmeyeceğini ve bu nedenle Emoti’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Emoti’nin her hâlükârda Kullanıcı’ ya karşı sorumluluğunu Emoti Cüzdan’da mevcut bulunan bakiye miktarı kadardır.

 

5. Emoti’nin Hak ve Yetkileri

5.1 Emoti Cüzdan hizmeti ile yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılmak üzere Emoti Kullanıcılarına yönelik bir ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

5.2 Emoti, işbu Sözleşme’nin 3. üncü maddesinde belirtildiği üzere Kullanıcının Emoti Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunması halinde Kullanıcının borç tutarını doğrudan olarak Emoti Cüzdan hesabından tahsil etme yetkisine sahiptir.

5.3 Kullanıcı’ya ait Emoti Cüzdan içinde bulunan bakiye münhasıran Kullanıcının kredi kartı veya banka kartından transfer edilmiş olup, Emoti’nin bu hesaba ilişkin herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.4 Emoti’nin Emoti Cüzdan üzerinden yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp Kullanıcının işbu Sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, Emoti Cüzdan hesabının 3.kişilere kullandırılması veya cep telefonunu paylaşılmasından kaynaklı her türlü zarardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Kullanıcının Emoti Cüzdan hesabına erişim bilgilerinin korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğunda olup meydana gelebilecek zararlardan Emoti sorumlu değildir.

5.5 Kullanıcılar istekleri halinde Emoti Cüzdana dahil olmaktadır. Emoti Cüzdan’ı kullanma, Emoti Cüzdan’ a bakiye yükleme ve Emoti Cüzdan ile sesli görüşme bedelini ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.6 Emoti herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.7 Emoti, güvenlik şüphesi doğuran veya kötü niyetli Kullanıcı işlemlerinden dolayı, ilgili Kullanıcıların Emoti Cüzdan aracılığı ile ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkanını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.8 Emoti Cüzdanın kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Emoti’nin kullanıcılarına veya 3.kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.9 Emoti Hizmetleri’nin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

5.10 Emoti, işbu Sözleşme’nin koşulları ile hükümlerini ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla dilediği zaman ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. Emoti bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

6. Ödeme

6.1 Kullanıcı’nın Emoti Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı aracığıyla bakiye yüklemesi halinde Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetler’de ödemek kolaylığı olarak Emoti Cüzdan’ı kullanabilecektir. Kullanıcı Emoti Cüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini Emoti’ye en kısa süre içerisinde Uygulama içerisindeki “bize ulaşın” kısmından veya info@emoti.com.tr elektronik posta adresine mail atarak bildirmekle yükümlüdür. Emoti Cüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikayetlerini en kısa süre içerisinde Emoti’ye iletilmesi zorunludur. Aksi halde Emoti işlemlerde herhangi bir hata olduğuna ilişkin itirazı reddetme ve iade yapmama hakkına sahiptir.

6.2 Emoti kendisi tarafından öngörülmeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işleminin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

7. Kanuni Zorunluklar

7.1 İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Emoti sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşmeye yansıtılır.

7.2 İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz sayılması, işbu sözleşmenin uygulanması amacını ortadan kaldırması veya çok zorlaştırması dışında diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

 

8. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

İşbu Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta uygulama veri tabanında saklanan Kullanıcı bilgileri, değerlendirme/puanlamalar vb. bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 

9. Emoti Cüzdan Bakiye İadesi

9.1 Kullanıcı Emoti Cüzdan hesabındaki bakiyeyi iade almak istediğinde Emoti info@emoti.com.tr elektronik posta adresine kullanıcı bilgileri ile birlikte iade talebini içeren bir mail atarak iade talebi oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcının böyle bir talep oluşturması halinde iade edilecek bedellerle ilgili Kullanıcıya 3 iş günü e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcının uygulamada aktif borcunun bulunması halinde borç ödemeden iade işlemi yapılamayacaktır.

9.2 İade edilebilecek olan miktar Kullanıcının Eomti Cüzdan hesabındaki güncel bakiyesi kadardır. Kullanıcının harcama yaptığı miktar iade kapsamında değerlendirilmez ve iade edilmez.

9.3 Kullanıcıya iade talebine ilişkin onay bilgilendirmesi iletildikten sonra bankaya bağlı olarak 2 ila 15 gün arasında Kullanıcının kredi kartına veya banka kartına iade işlemi yapılacaktır. İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle kredi kartı ve/veya banka kartının iptal edilmiş olması nedeniyle gerçekleştirilememesinden Emoti hiçbir suretle sorumlu değildir.

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığında çözümünde Manisa Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

11. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcının Uygulama üzerinden Emoti Cüzdana bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevrimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

12. Fesih

Tararlar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman ve Emoti aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.