1. TARAFLAR

1.1 İşbu Kullanım Sözlemesi’ne “Sözleşme” taraf olan ve Platform uygulamasında bulunan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler “Danışan” olarak, Danışanların yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki danışmanlar “Uzman” olarak anılacaktır. Her ikisi birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Danışan ve Uzman tek ise “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3 Tarafları biraraya getirmek için çevrimiçi hizmet sunan Emoti ise işbu Sözleşme’de taraf sıfatı taşımamaktadır.

 

2. TANIMLAR

2.1 Emoti : EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait internet sitesi markası ve siteye bağlı mobil uygulama marka adıdır.

2.2 Emoti ve/veya Platform: Emoti, internet üzerinden Danışanlarla Uzmanları bir araya getirmek suretiyle, internet sitesi ve/veya mobil uygulama ile aracılığıyla sunulan çevrimiçi aracılık hizmetini ifade etmektedir.

2.3 SİTE : www.emoti.com.tr domain adına sahip internet sitesidir.

2.4 UYGULAMA: Emoti’ye ait, Emoti adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.

2.5 ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.

2.6 ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: Emoti’nin anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini.

2.7 ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, Emoti’nin işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşudur.

2.8 Danışan: Emoti uygulamasında hesap oluşturarak Uzman tarafından sunulacak çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

2.9 Uzman: Emoti uygulamasında ve/veya Platform üzerinden Danışan’lara çevrimiçi danışmanlık hizmeti vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

2.10 KULLANICI : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, Danışan ve Uzman kullanıcılarının genel tanımıdır.

2.11 Danışmanlık Hizmeti: Uzman ile Danışan’ın Emoti uygulaması aracılığıyla bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi danışmanlık hizmetini ifade etmektedir.

2.12 Üyelik Şartları: Detayları Sözleşme’nin 8. Maddesinde belirlenen ve Danışan’ın Platform’a üye olarak uygulamadan faydalanabilmesi için taşıması gereken şartları ifade etmektedir.

 

3. KONU VE AMAÇ

İşbu Sözleşme Danışan ve Uzman arasında kurulacak olan danışmanlık şeklindeki hizmet ilişkisine dair şartlar ile Emoti’nin sunacağı Platform aracılık hizmetine dair detayların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

4. SÖZLEŞME SÜRE VE KAPSAMI

4.1 İşbu Sözleşme Danışan’ın Platform’a üye olarak kullanımına başlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlar ve kullanıma devam edildiği müddetçe geçerli hukuki yapıyı oluşturur.

4.2 Kullanıcı Emoti sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının Emoti üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.

4.3 Kullanıcı’nın hesabının kapanması/kapatılmasıyla birlikte Sözleşme sona erer.

 

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Platform, zamansal, mekânsal yahut sair sebeplerle yüzyüze danışmanlık hizmeti alamayan Danışanlar ile platform hizmetlerinden faydalanarak danışmanlık hizmeti vermek isteyen Uzmanlar’ı çevrimiçi olarak buluşturacak şekilde aracılık faaliyeti yürütmektedir.

5.2 Platform hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeliğini başlatan Danışan, Uzman ile arasında kurulacak olan sözleşmesel ilişki kapsamında işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen şartları kabul etmektedir.

5.3 Danışan, Emoti’nin Platform hizmeti kapsamında aracılık hizmeti sunduğu ve Uzman ile arasında kurulacak olan sözleşmeye Emot’nin taraf olmadığını bilmektedir.

5.4 Kurulacak olan sözleşmesel ilişkisinin tarafları Danışan ve Uzman olup Emoti sadece 5. başlıkta açıklanan Platform aracılık hizmetinden kaynaklanan yükümlülüklere sahiptir.

5.5 Emoti, danışan ve uzmanları çevrimiçi platformda ve sitenin mobil uygulamasında bir araya getirir. Emoti’nin amacı, danışanların ücret karşılığı olarak uzmanlardan danışmanlık almaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır.

5.6 Emoti, aracı hizmet sıfatıyla hareket etmekte olup danışan danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Uzmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme yapabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır.

5.7 Danışan, Uzmanların danışmanlık esnasında kendisine vereceği bilgi ve tavsiyelerin Emoti’yi veya uygulamayı ya da siteyi bağlamadığını, yalnızca Uzmanın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin danışanın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Uzmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Emoti, danışan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

5.8 Kanun ve yönetmelik gereği danışan; Uzman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Uzmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. Danışanın ya da Uzmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir.

5.9 Danışan ve Uzmanlar Emoti aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı, tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup Emoti herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.10 Danışanların Emoti mobil uygulamasına girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için Emoti herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.11 Emoti işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanların ve uzmanların, kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan veya Uzman istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat danışan veya uzman işbu kullanıcı sözleşmesini onaylarken ayrıca izin vermesi halinde bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5.12 Danışan veya Uzman Emoti sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup Emoti hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı Emoti’yi sorumlu tutamaz.

5.13 Danışan, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, Emot’nin uzmanla istediği kalitede görüşme yapamadığı bahis ile bedel iadesi, mahsup veya yeniden görüşme talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan Emoti’den herhangi bir bedel talep edemez.

5.14 Danışan istediği zaman hizmet aldığı Uzman’ı değiştirebileceği gibi Platform üyeliğini sonlandırma imkânına da sahiptir.

5.15 Emoti’nin uygulamadaki her türlü içeriği veya uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme veya kaldırma hakkı saklıdır.

5.16 Danışan’lar tercih ettikleri bir rumuz vasıtasıyla Uzman’lardan alacağı hizmet sırasında anonim kalma hakkına sahiptir.

5.17 Danışan’ın danışmalık alabilmesi için öncelikle görüşme için gerekli tutarı cüzdanına yatırmış olması gerekmektedir.

5.18 Emoti üzerinden yapılacak her türlü bilgi, dokuman, hizmet, yazı, ifade ve benzeri paylaşımlarla ilgili sorumluluk bu paylaşımları yapan Danışan veya Uzman’a ait olup içerikler hakkında Emoti’nin denetim veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.19 Taraflar, Platform’un uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme veya bakım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde hizmetin geçici olarak durdurulabilme yetkisini kabul etmektedir.

5.20 Uygulamada yer alan hizmet özellik bilgileri ile fiyat bilgilerinde hata olduğu takdirde Platform tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak düzeltme yapılmış bir biçimde güncelleme veya hizmet iptali yapılması mümkündür.

5.21 Danışman sözleşme karşılığı ödenecek ücretlerin kendi nam ve hesabına kabul edilmesi için Emoti’yi yetkilendirmiş olup ödemelerin temsilci sıfatıyla Emoti’ye yapılmasıyla birlikte Danışan’ın ödeme borcu sona erecektir. Ödeme işlemleri bakımından Emoti mevzuat gereği yetkili sayılan ödeme hizmet sağlayıcılarından tercih ettiği ile çalışma imkânına sahiptir.

 

6. PLATFORM HİZMETLERİ

6.1 İşbu sözleşmenin tarafları Danışan ve Uzman’dan ibarettir. Emoti sözleşme tarafı olmayıp Taraflar arasındaki çevrimiçi aracılık hizmetlerini sunmaktadır.

6.2 Uzman’lar tarafından sağlanacak olan hizmetin kalitesi veya niteliğine ilişkin Emoti tarafından garanti veya nitelik vaadi verilmemekte olup böyle bir gerekçe ile Emoti’ye sorumluluk yöneltilemez. Uzman’ın kusuru sebebiyle doğan zararlarda sözleşmenin tarafı olması sebebiyle Uzman bizzat sorumlu olup Emoti’ye herhangi bir gerekçeyle rücu etme hakkı bulunmamaktadır.

6.3 Emoti içinde yayımlanan Uzman bilgileri bizzat Uzman’lar tarafından doldurulmakta olup Emoti’nin bilgilerin doğruluğu veya güncelliği hakkında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4 Uzmanlar tarafından verilecek tavsiye, yönlendirme, öneri veya benzeri davranışlar hiçbir şekilde Emoti açısından bağlayıcılık arz etmeyeceği gibi sorumluluk kaynağı sayılmaz.

6.5 Emoti kullanmış olduğu yazılımların güvenliği açısından her türlü tedbiri almayı ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmektedir. Ancak doğası gereği internet bağlantılı yazılım ve servisler için %100 bir güvenlik sağlanamayacak olması sebebiyle herhangi bir kusurun olmadığı –örneğin mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma halleri gibi Emot’nin inisiyatifi dışında gerçekleşen- durumlarda Emoti’nin sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.

 

7. UZMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Uzman mesajlı ve sesli görüşmeler için geçerli olan etik kuralları da dâhil olmak üzere sunduğu danışmanlık hizmetine ilişkin geçerli tüm mevzuata uymayı taahhüt etmektedir.

7.2 Uzman herhangi bir medikal tedavi uygulaması veya medikal tedavi tavsiyesinde bulunmayacaktır. Uzmanın bu ve bunun benzeri davranışları hiçbir şekilde Emoti açısından bağlayıcılık arz etmeyeceği gibi sorumluluk kaynağı sayılmaz.

 

8. DANIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Danışan, sunulan çevrimiçi danışmanlık hizmetlerine ilişkin aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir:

a. Uzmana, tam adını, telefonunu, sosyal medya hesaplarını, adresini, tam doğum tarihini, e-mail adresini ya da Uzmanın sizi online olarak ya da diğer sosyal medya sitelerinde bulmasını sağlayacak diğer bilgileri vermeyin.
b. Kendinizi tanıtacak hiçbir bilginizi açık etmeyin
c. Güvenli bulmadığınız uzmanlardan gelen ya da güvenilir bulmadığınız yönlendirmelere uymayın.
d. Uygunsuz içerikli konuşmalar yapmayın.
e. Paylaştığınız bilgiyi geri alamayacağınızın farkında olun
f. Hiç bir zaman online olarak konuştuğunuz bir Uzmanla gerçek hayatta buluşmayın
g. Uygunsuz ve tehlikeli bulduğunuz davranışları bildirin

8.2 Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle, Platform’da Uzmanın belirlediği danışmanlık ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Danışan Platform’da yer alan Uzmanlık ücretinin herhangi bir zamanda Uzman tarafından güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 Danışan Uzman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Uzman’a durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Benzer şekilde Danışan, Uzman’ın uzmanlığından şüphe ettiği veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda Emoti’ye de sunduğu Platform hizmetinin kalitesini koruyabilmesi için gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür.

8.4 Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder: a) Uzman’lara sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Platform izni olmaksızın haricen iletişime geçmek, b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller, c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak

8.5 Danışan 7. maddede yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde oluşacak zarardan sorumlu olduğunu ve Emoti’nin olası bir sorumluluktan kurtarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Emoti’nin aykırı davranış sergileyen Danışan’ları sistemden çıkarma ve engelleme hakları saklıdır.

 

9. ÜYELİK ŞARTLARI

9.1 Aşağıda yer alan şartları sağlamayan kişiler Emoti’ye üye olamaz ve platform üzerinden Danışan sıfatıyla hizmet alamaz:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
b) Fiil ehliyetine sahip olmak,
c) Daha önce herhangi bir sebeple Üyelik’ten uzaklaştırılmamak,
d) Yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
e) Ağır ruhsal bozukluk, psikoterapi gerektiren bir durum, ilaç tedavisi gerektiren psikiyatrik sorun, intihar eğilimi ve sair özellikler taşımamak

9.2 Danışan, Üyelik kapsamında seçeceği kullanıcı adını genel ahlak kuralları ile başta telif, marka ve ticaret unvanı dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek biçimde seçmekle yükümlüdür.

9.3 Danışan, Üyelik Şartları bakımından yanıltıcı bilgi verdiği takdirde, Uzman’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

9.4 Platform faaliyeti kapsamında aracılık hizmeti sağlayan Emoti’nin yukarıda yer alan üyelik şartlarına ek olarak yasal veya ticari menfaat ve tercihler kapsamında üye kabulünde takdir hakkı saklıdır.

9.5 Danışan Platforma üye olurken paylaşması gereken bilgilerin tam ve eksiksiz vermekle yükümlü olup bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder. Girilen bilgilerin eksikliği veya doğrulanamaması halinde Emoti Danışan’a sunulacak hizmet sonlandırma hakkına sahiptir.

 

10. HİZMETİN ŞAHSİLİĞİ

10.1 Sunulan çevrimiçi danışmanlık hizmeti Danışan’ın şahsına münhasır olup şahsilik arz etmektedir.

10.2 Her bir Danışan azami tek bir hesap açabilecek olup mükerrer açılan hesaplar herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Emoti tarafından kapatılacaktır.

 

11. FİKRİ HAKLAR

Hizmet içeriğinin tamamı, yazılımlar, konsept, tasarım, fotoğraflar ve diğer detaylara ilişkin olmak üzere her türlü telif, marka, patent ve diğer gayrımaddi haklar maddi ve manevi boyutlarıyla ve kullanım haklarını da kapsayacak şekilde yalnızca EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait olup Taraflar bunlara ilişkin kopyalama, izinsiz kullanım, çoğaltma, pazarlama, dağıtma, iletme, mühendislik, tersine mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz addedilirse bu geçersizlik Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını kabul ve beyan etmektedir.

 

13. MÜCBİR SEBEP

13.1 İlgili Taraf’ın makul kontrolü ve gerekli özeni göstermesine rağmen önceden öngöremeyeceği ve önleyemeyeceği –örneğin sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi- mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar taahhütlerinin gereği gibi ifa edilememesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır.

13.2 Mücbir sebeplerin varlığı halinde, diğer Taraf’a 15 (on beş) gün içerisinde yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümleri askıya alma; mücbir sebep durumunun üç aydan fazla sürmesi halinde ise Taraflar Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir.

 

14. YETKİ SÖZLEŞMESİ VE HUKUK SEÇİMİ

Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku’nun uygulanmasını ve her türlü uyuşmazlık çözümünde MANİSA Mahkemesi ile İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmiştir.