6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “Emoti”) olarak www.emoti.com.tr alan adlı internet sitesine ve mobil uygulamasına (“Websitesi”, “Websayfası”, “Mobil Uygulama”) üye olmak isteyen siz websitesi, mobil uygulama üyelerimizi, tarafımız ile yapacağınız üyelik sözleşmesi üzerinden toplayacağımız kişiler verileriniz için; kimliğimiz, Website ve mobil uygulama kullanımınız boyunca hangi verileri işlediğimiz, işleme amaçlarımız, verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: MANİSA TEKNOKENT Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi – Muradiye, Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No: 22 Yunusemre / MANİSA merkezinde kurulu, Manisa Ticaret Siciline 19601 sicil numarasıyla kayıtlı Emoti Teknoloji A.Ş. (“Emoti”)

Üye olurken tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz;

● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

● Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

● İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve,

● Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

TOPLULUK KURALLARI

Hizmeti kullanmakla aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz:

● Hizmeti, yasadışı veya bu Sözleşme tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmak.

● Hizmeti herhangi bir zararlı veya kötü amaçla kullanmak

● Hizmeti Emoti’ye zarar verme amacıyla kullanmak

● Zaman zaman güncellenen Topluluk Kurallarımızı ihlal etmek.

● İstenmeyen e-postalar göndermek, üyelerden para istemek veya üyeleri dolandırmak.

● Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya izni olmadan bir başka kişinin fotoğraflarını ve görüntülerini yayınlamak.

● Herhangi bir kişiyi korkutmak, “takip etmek”, tehdit etmek, saldırmak, incitmek veya karalamak.

● Herhangi bir kişinin tanıtım, mahremiyet, telif, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya sözleşme hakkı dahil haklarını ihlal eden veya haklarına tecavüz eden herhangi bir İçerik yayınlamak.

● Nefret söylemi, tehdit edici, cinsel açıdan müstehcen veya pornografik herhangi bir İçeriğin yayınlanması.

● Şiddeti kışkırtan veya çıplaklık, grafik veya gereksiz şiddet içeren herhangi bir İçeriğin yayınlanması.

● Irkçılık, bağnazlık, nefret ya da herhangi bir gruba veya bireye karşı fiziksel zarar vermeyi teşvik eden herhangi bir içerik göndermek.

● Diğer üyelerden herhangi bir amaçla şifre istemek veya ticari veya yasadışı amaçlarla kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri istemek veya bir başka bir kişinin kişisel bilgilerini onun izni olmadan yaymak.

● Başka bir üyenin hesabını kullanmak, başka bir kullanıcı ile bir hesap paylaşmak veya birden fazla hesaba sahip olmak.

● Hesabınızı önceden feshetmişsek, iznimiz olmadan bir başka hesap oluşturmak.

Bu Sözleşmeyi ihlal etmişseniz, Hizmeti kötüye kullanmışsanız veya Hizmet üzerinde veya dışında gerçekleşen eylemler veya iletişimler dahil EMOTİ’yi herhangi bir şekilde uygunsuz veya yasa dışı olarak gördüğü bir şekilde davranmışsanız, EMOTİ, soruşturma yapma ve/veya hesabınızı uygulama içi satın alma işlemleri için para iadesi yapmadan feshetme hakkını saklı tutar.

EMOTİ TARAFINDAN İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

Kimlik Bilgileri: EMOTİ kullanıcılarının Ad Soyad ve Kullanıcı Adı websitesi ve mobil uygulama üyelik formu üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir. EMOTİ; sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı Ad-Soyad verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. EMOTİ; websitesi ve mobil uygulama üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla Kullanıcı Adı verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

İletişim bilgileri: EMOTİ kullanıcılarının E-posta adresleri mobil uygulamadaki üyelik formu üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir. EMOTİ, sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı E-posta verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• E-bülten hizmetlerine ilişkin kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğine,
• İşlenme amacına,
• Yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

Bilgi Edinme;

• Amacına uygun işlenmesini,
• Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
• İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve,
• Uğradığınız zararların tazmin edilmesini,

Talep Etme;

• Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

İtiraz Etme;

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:
info@emoti.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle, “MANİSA TEKNOKENT Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi – Muradiye, Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No: 22 Yunusemre / MANİSA” adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

VERİ KORUMA HAKLARINA SAHİPSİNİZ:

Sizin hakkınızda sahip olduğumuz kişisel verilere erişebilir, bunları düzeltebilir, silebilir, başka bir sağlayıcıya aktarabilir, itiraz edebilir ya da kısıtlayabilir veya onayınızı geri çekebilirsiniz. Eğer isteklerinize verdiğimiz yanıttan memnun değilseniz, ülkenizdeki veri koruma makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır.
Uygulama, uygulamayı indirdiğinizde ve uygulamaya kaydolduğunuzda verdiğiniz bilgileri toplar. Uygulama belirli bilgileri otomatik olarak toplayabilir. Bu bilgiler, kullandığınız mobil cihazın türünü, mobil cihazlarınızın Benzersiz Cihaz Kimliğini (Apple’da Advertising ID ve Google IDFA (iOS) ve ADID (Android)), mobil işletim sisteminizi ve uygulamayı nasıl kullandığınızı içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

UYGUNLUK:

Katılımınız tamamen gönüllülük esasına bağlıdır. Sunduğunuz tüm bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu beyan ve garanti ediyor; bu bilgilerin doğruluğunu sürdürmeyi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, on altı (16) yaşında veya daha büyük olduğunuzu ve bağlayıcı bir sözleşmeye girme kapasitesine sahip olduğunuzu veya on altı (16) yaşından küçükseniz yasal vasi ya da ebeveyninizin sizin adınıza bu Sözleşmeyi kabul etmesini sağlamayı beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Uygulamayı kullanımınız, geçerli yerel veya uluslararası yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmeyecektir. Uygulama sadece Türkiye yasal sakinleri olan bireyler için kullanılabilir.

UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK:

Sözleşme zaman zaman değiştirilebilir; en son revizyon tarihleri uygulamada veya uygulama üzerinden bildirileceği için sık sık kontrol ediniz. Uygulamanın güncellenmiş sürümleri kullanıma sunulduğunda kabul etmiyorsanız, deneyiminiz, en son materyali, özellikleri ve / veya içeriği yansıtmayabilir. EMOTİ, bundan dolayı her türlü sorumluluk ve yükümlülüğü özellikle reddeder. Uygulamaya erişime devam etmeniz, Sözleşmedeki herhangi bir değişiklik veya düzeltmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

KURALLARIN İHLALİ:

Bu Sözleşme hükümlerini ihlal etmeniz durumunda, EMOTİ’nin alacağı yasal önlemlere ilave olarak; Kullanım Koşullarında belirtilen ya da Uygulama üzerinde veya Uygulama aracılığıyla listelenen kurallara uymamanız, Uygulamaya erişiminizin haber verilmeden askıya alınmasına veya sonlandırılmasına neden olabilir.

ZARARA UĞRATMAMA VE TAZMİN:

EMOTİ’yi ve çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini, Uygulamayı kullanımınızdan kaynaklanan ya da kullanımızla herhangi bir biçimde ilişkili olan bir nedenle, üçüncü taraftan gelen ve aleyhte hak taleplerine karşı zarara uğratmamayı ve tazmini kabul edersiniz. Tüm hak talepleri, kayıplar, zararlar (gerçekleşen ve sonucunda zarara neden olunan), davalar, hükümler, dava masrafları, avukatlık ücretleri dahil olmak üzere her türlü yükümlülük ve masraflar buna dahildir.

ŞARTLARIN DEĞİŞİKLİĞİ:

EMOTİ, bu Sözleşmeyi tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin, yenilenen şart hemen geçerli olacak şekilde değiştirebilir. Şartlarımız ve uygulamanın en son güncellemesine sahip olduğunuzdan ve ayrıca bildirim alabileceğinizden emin olmak için mobil cihazınıza indirilen uygulamayı güncellemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi, Tahkim Usulleri (sizin için geçerliyse) ve Hizmet üzerinden teklif ettiğimiz ek özellik, ürün veya hizmetleri satın almanız durumunda, açıklanan ve sizin tarafınızdan kabul edilen tüm şartlar ile birlikte; bu Sözleşme siz ve Emoti arasındaki Hizmetin kullanımı ile ilgili tüm anlaşmayı içermektedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz bulunması halinde, bu Sözleşmenin geri kalanı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Şirketin bu Sözleşmenin herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat teşkil etmeyecektir. EMOTİ hesabınızın devredilebilir olmadığını, hesabınız ve İçeriği ile ilgili haklarınızın tamamının ölümünüz üzerine sona ereceğini kabul etmektesiniz. Bu Sözleşmenin bir sonucu olarak hiçbir temsilcilik, ortaklık, ortak girişim, mütevelli veya diğer özel ilişki veya istihdam yaratılmamaktadır ve herhangi bir şekilde EMOTİ namına beyanda bulunamaz veya EMOTİ’yi bağlı tutamazsınız.

HUKUK YERİ VE YARGI SEÇİMİ:

Bu Sözleşme, kanunun öngördüğü seçimlere bakılmaksızın, her bakımdan Türkiye’nin temel yasalarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşmeden doğrudan veya dolaylı olarak doğacak veya dolaysız olarak çıkacak herhangi bir anlaşmazlığın yalnızca Türkiye ‘de bulunan mahkemelerde çözüleceğini kabul edersiniz. Siz burada, herhangi bir durumda, bu şekilde belirlenen yerin ve mahkemelerin münhasır yargı yetkisine, gayrikabili rücu olarak rıza göstermektesiniz. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, bu tespit, buradaki diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. İşbu Anlaşma, tarafların bu konuyla ilgili tüm anlaşmalarını ortaya koyar, her iki tarafça imzalanmış yazılı bir araç haricinde değiştirilemez ve taraflar arasındaki önceki anlaşmaların yerine geçer. Uygulamaya erişmeyi tercih edenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların uygulanabilir olması durumunda yerel yasalara uygunluktan sorumludurlar.