Emoti uygulaması ve uygulamaya ait www.emoti.com.tr web sitesinin tüm hakları Emoti Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (kısaca Emoti Teknoloji A.Ş olarak anılacaktır) aittir.

1) Bilgileri iki şekilde toplarız:

1.1. Bir hesap oluşturduğunuzda, bize en azından oturum bilgilerinizi ve hizmetin işlemesi için gerekli olan cinsiyet ve doğum tarihiniz gibi bazı temel bilgilerinizi verirsiniz. Sunduğumuz paylaşma özelliklerinden tam olarak yararlanmak isterseniz, adınızı ve fotoğrafınızı içerebilecek, herkes tarafından görülebilir bir EMOTİ Profili oluşturmanızı da isteyebiliriz.
1.2. Hizmetlerimizi kullanımınızdan aldığımız bilgiler. Reklamcılık hizmetlerimizi kullanan bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya reklamlarımızı ve içeriklerimizi görüntüleyip onlarla etkileşimde bulunduğunuzda olduğu gibi, kullandığınız hizmetlerle ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler toplayabiliriz.

Bu bilgiler şunları içerir:

Cihaz bilgileri; Cihaza özel bilgiler toplayabiliriz (örneğin, donanım modeli, işletim sistemi sürümü, cihazın benzersiz tanıtıcıları ve telefon numarası dahil mobil ağ bilgileri gibi). EMOTİ, cihazınızın tanıtıcılarını veya telefon numaranızı EMOTİ hesabınızla ilişkilendirebilir.
Günlük bilgiler; Hizmetlerimizi kullandığınızda veya EMOTİ tarafından sağlanan içeriği görüntülediğinizde, belirli bilgileri otomatik olarak toplayıp sunucu günlüklerinde depolayabiliriz.
Konum bilgileri; Konum bilgileri etkin olan bir EMOTİ hizmetini kullandığınızda, mobil cihazınızın gönderdiği GPS sinyalleri gibi gerçek konumunuz hakkında bilgiler toplayabilir ve bunları işleyebiliriz. Konum belirlemek için, cihazınızın yakındaki Kablosuz erişim noktaları ve baz istasyonları hakkında sağlayabileceği sensör verileri gibi çeşitli teknolojileri de kullanabiliriz.
Benzersiz uygulama sayıları; Belirli hizmetler benzersiz bir uygulama sayısı içerir. Söz konusu hizmeti yüklediğinizde veya yüklemesini kaldırdığınızda ya da bu hizmet, otomatik güncellemeler gibi amaçlarla düzenli olarak sunucularımızla bağlantı kurduğunda yüklemenizle ilgili bu sayı ve bilgiler (örneğin, işletim sisteminin türü ve uygulama sürüm numarası) EMOTİ’ye gönderilebilir.
Yerel depolama; Tarayıcı web depolaması (HTML 5 dahil) ve uygulama veri önbellekleri gibi mekanizmalar kullanarak bilgileri (kişisel bilgiler dahil) cihazınızda yerel olarak toplayabilir ve depolayabiliriz.
Çerezler ve anonim tanımlayıcılar; Bir EMOTİ hizmetini ziyaret ettiğinizde bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız ve bu, cihazınıza bir veya daha fazla çerez ya da anonim tanımlayıcı göndermeyi de içerebilir. Ortaklarımıza sunduğumuz, başka sitelerde görünebilen reklamcılık hizmetleri veya EMOTİ özellikleri gibi hizmetlerle etkileşimde bulunduğunuzda da çerezleri ve anonim tanımlayıcıları kullanırız.

2) Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve EMOTİ’nin dışındaki kişilerle paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur:

2.1 İzin vermeniz durumunda sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya EMOTİ’nin dışındaki kişilerle paylaşırız. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için kaydolarak izin vermenizi gerektiririz.

● Yüklediğiniz uygulamalarla ilgili istatistikler gibi, hesabınızla ilişkili istatistiki bilgileri görüntüleyebilir.

● Hesap şifrenizi değiştirebilir.

● Hesabınıza erişiminizi askıya alabilir veya feshedebilir.

● Hesabınız dahilinde depolanan bilgilere erişebilir veya bunları alıkoyabilir.

● Geçerli yasaları, mevzuatı, yasal süreci veya uygulanabilir resmi taleplere uygunluk amacıyla hesap bilgileriniz erişebilir.

● Bilgileri veya gizlilik ayarlarını silme ya da düzenleme hakkınızı kısıtlayabilir.

2.2. Yasal nedenlerle Aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanırsak, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya EMOTİ dışından kişilerle paylaşırız:

● Geçerli yasaları, düzenlemeyi, yasal süreci veya zorunlu resmi talepleri karşılamak.

● Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli Hizmet Şartlarını uygulamak.

● Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek.

● EMOTİ’nin, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak.

3) Üyeler, EMOTİ’te yarattıkları profilleri ve üyelik bilgilerini istedikleri zaman güncelleyebilirler.

4) EMOTİ, kontrolü altındaki bilgilerin kaybolmasını, değiştirilmesini ya da deformasyona uğramasını önlemek amacıyla bazı güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Kullanılan güvenlik yazılımı (SSL), ticari aktivitelerin güvenliğini sağlayan, endüstriyel standarta sahip, günümüzdeki en geçerli yazılımdır. Üyenin İnternet’te gezinen tüm kişisel bilgileri şifrelenerek korunur.

5) Toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri herkese açık olarak ve iş ortaklarımızla (yayıncılar, reklam verenler veya bağlı siteler gibi) paylaşabiliriz. Örneğin, hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bilgileri herkese açık olarak paylaşabiliriz.

6) EMOTİ, başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz ve kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek kullanıcılara bildirimde bulunuruz.

7) EMOTİ, site üzerinden üyeler tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen, üyelerin kendi istekleriyle herkese açık alanlarda yayınlamadıkları veya üçüncü kişilerle paylaşmadıkları kişisel bilgileri, üyeler ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

8) EMOTİ, üyeleri arasındaki mesajlaşmalar sadece ilgili taraflarca okunabilir. Ancak, site ve kamu güvenliği ile ziyaretçi ve üyelerin maddi ve manevi haklarının korunması amaçlarının gerektirdiği durumlarda EMOTİ yetkilileri bu mesajlara erişim hakkını saklı tutar. Bu durumlarda dahi EMOTİ, bireysel mesajlaşmaların içeriğini üçüncü kişilerden gizler.

9) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitelerde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, EMOTİ, gerektiğinde üyelerin IP adreslerini tespit etmekte, ilgili kanun uyarınca IP adreslerini saklamakta ve kullanmaktadır. IP adresleri, üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

10) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; EMOTİ, site üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

11) Üyeler, site üzerinde, EMOTİ’nin faaliyetleri haricinde maruz kaldıkları, kişisel bilgilerinin kullanımıyla alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden EMOTİ’nin sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12) EMOTİ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. EMOTİ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, EMOTİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

13) EMOTİ, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, üyeler’e ait bütün kişisel bilgileri vermekle hukuken yükümlüdür. EMOTİ, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, bütün üyeler’in kişisel profilleri ve mesajlaşma kayıtlarında arama yapabilir.

14) EMOTİ, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi veya işbu Gizlilik Kuralları’na aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya diğer üyelerin şikayetlerine konu olan üyelerin kişisel profilleri ve mesajlaşmalarını inceleyebilir, bu üyelerin kişisel bilgi paylaşımını ve kişisel profil yayınını durdurabilir.

15) EMOTİ’de hakaret, taciz ve tehdit kesinlikle yasaktır. Herkese açık alanlara (profiller, fotoğraflar, vb.) ya da özel mesaj alanlarına, üyeleri rahatsız edecek içerik gönderen kişiler, durumları incelendikten sonra EMOTİ tarafından üyelikten çıkarılacaktır.

16) EMOTİ, üyeler’in mobil uygulama aracılığıyla yaptığı 12 aydan eski tarihli mesajlaşmalarını ve uygulamaya 18 ay boyunca giriş yapmayan üyeler’in ise tüm mesajları ile kişisel profillerinin tamamını silebilir.

17) Üyeler, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

18) EMOTİ, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. EMOTİ’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üyeler, Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri kabul etmemeleri halinde, sitenin kullanımına son vermelilerdir. Aksi takdirde Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.