Bu Gizlilik Sözleşmesi, veri sorumlusu sıfatıyla Muradiye Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 P.K 45030 Yunusemre / MANİSA adresinde kurulu EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Emoti” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Emoti, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

• hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
• işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
• ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Toplama,

Tarafınıza ait Kişisel Veriler, [www.emoti.com.tr] websitesi ve Google Play Store, ve App Store çevrimiçi mobil uygulama marketini (bundan böyle “Platform/lar” olarak anılacaktır) ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Ayrıca, Emoti ile kurduğunuz iletişim sırasında yine doğrudan sizlerden alınmaktadır. Kişisel veriler, Emoti’nin hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Emoti,

a. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, adresinizi, acil durumlarda ulaşılacak kişinin adı, soyadını, telefon numarasını, IP ve Device IP bilgisini,

* Platformlar’da kullanıcı oluşturmak,
* Kullanıcı veri tabanı oluşturmak ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına yönlendirmek,
* şifre unutulduğu zaman hesabı geri almak, ve
* müşteri hizmetleri işlemlerini yürütmek amacıyla hizmetten yararlanılmasını sağlamak üzere, kanun gereği, sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

b. E-posta adresinizi, IP ve Device ID bilgilerinizi sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla, ve

c. Olası dava dosyası bilgilerinizi (Kimlik bilgileri, adres bilgisi, uyumazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge) olası bir uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, tahsil edilemeyen ürün bedelleri ve lisanssız yazılım kulanımlarının takibi amacıyla

işlemektedir.

Platformlar’da bir web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Bir diğer ifade ile web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, tarama davranışınız istatistiki olarak ve özellikle çerezler ve analiz yazılımı kullanmak suretiyle analiz edilebilecektir. Tarama davranışınız genel olarak anonim olarak analiz edilmektedir ve sizi izlemek için kullanılmamaktadır. Belirli aletleri kullanmaksızın bu türden bir analize itiraz edebilirsiniz veya bu türden bir analizi önleyebilirsiniz.

Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik bulunmakta olan Google LL şirketi tarafından temin edilmektedir.

İşlemenin Dayandığı Hukuki Sebepler

Veri işleme, Platformlar aracılığıla hizmet satın alınması, müşteri hizmetleri ve desteğinden yararlanılması amacıyla KVKK’nın 5/2 maddesinin

(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen sebeplere,
(c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olmasına,
(ç) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Emoti’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına, ve
(e) bendi uyarınca Emoti’nin bir hakkını tesis, korumak ve kullanmak için zorunlu olması haline

dayanmaktadır.

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla yararlanılan hizmetin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

Açık Rızanıza Dayalı İşleme

Danışanları / Kullanıcıları uygun uzmanlara yönlendirebilmek ve ilgili uzmanları gerekli bilgilendirmeyi yapmak. Platformlar’a sizlerden cinsiyetiniz, yaşınız, yaşadığınız yer bilgileriniz talep edilmektedir. Bu verileriniz, Emoti ve/veya tedarikçileri tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınız kapsamında işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. maddesine dayanmaktadır.

Emoti’nin tarafınıza sağlayacağı danışmanlık hizmetleri (anlaşmalı tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler) kapsamında paylaştığınız cinsiyet ve ruh sağlığı verileri gibi özel nitelikli kişisel veriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenmektedir. Böyle bir durumda hassas verileriniz yalnızca hizmet aldığınız Uzman ve/veya Emoti’nin sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı çağrı merkezi tarafından işlenecektir. Hizmet kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızca Emoti’nin yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ancak belirtmek isteriz ki, verilen danışmanlık hizmetlerinin niteliği gereği, açık onayınızı geri çekmeniz halinde Emoti ve/veya tedarikçileri bu hizmetleri vermeye devam edemeyecektir.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Emoti ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Emoti’ye iletmenizin ardından Emoti ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Emoti’nin yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.

Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla iletişim . Platformlar’a üyeliğiniz sırasında sizden talep edilen e-posta adresiniz ile IP ve Device ID bilileriniz açık rızanızın varlığı halinde sizinle ticari iletişim kurmak amacıyla da işlenebilir. Verilerinizin sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla işlenmesi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.

Ticari iletişim için açık rızanızı Platformlar’a üye olurken verebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgiler belirtilen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

Emoti, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

Emoti, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan,

a. Sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Emoti içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, başta hizmet alınan Uzmanlar olmak üzere tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve
b. Emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile ; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

Emoti,

a. Device ID ve IP bilgisine ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan ve web analiz hizmeti alınan Google Analytics ile, ve
b. Kayıt sırasında alınan ve psikolojik danışmanlık sürecine ilişkin kişisel verilerinizi yurt dışında Frankfurt, Almanya adresinde bulunan ve sunucu ve bulut hizmeti alınan AWS Cloud ve MongoDB ile paylaşmaktadır.

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

Ayrıca, Emoti kurumsal e-posta ağı Gmail programları üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda, Emoti işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğünüz tüm e-posta iletişimi Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. Emoti, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren ekleri şifreleyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması

Saklama Süresi ve İmhası Emoti, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kişisel verileriniz, aksi Aydınlatma Metni’nde belirtilmediği sürece [link], hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Kişisel verileriniz pazarlama amacıyla işlenmesi hizmet süresi ile sınırlıdır. Emoti, hizmet süresi sonunda kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere kullanmayacaktır.

Bu sürelerin sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi info@emoti.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Emoti, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: EMOTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0334105849000001

Adres: Muradiye Mah. Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 P.K 45030 Yunusemre/MANİSA

E-Posta: info@emoti.com.tr

iletişime geçebilirsiniz.

Talebiniz halinde Emoti her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda Gizlilik Politikası ile KVKK Aydınlatma Metni’ni güncelleyebilir. Güncel KVKK Aydınlatma Metni’ne ve Gizlilik Politikası’na her zaman www.emoti.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikayet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Çerez Politikamıza www.emoti.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.